Bevarandearbete

SDF-projekt
SDF-projekt

Svenska Djurparksföreningen bedriver för närvarande 5 bevarandeprojekt med utvalda nordiska arter. Det rör sig om ovanliga eller hotade arter i svensk/nordisk natur som är föremål för någon form av forskningsprojekt och/eller annan typ av verksamhet i det vilda.

EEP-projekt
EEP-projekt

Av SDF:s 21 medlemsparker är 14 medlemmar i den europeiska djurparksorganisationen EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) vars uppgift är att driva och administrera de europeiska avelsprogrammen för hotade djurarter, de s.k. EEP.

In situ
Fältprojekt

Fältprojektets unika kombination av kapacitet, expertis och information ger en viktig möjlighet för djurparker och akvarier att bidra till bevarandearbetet i fält. Ett arbete som genomförs i samarbete med lokala partner och med stödjande institutioner.

Back to Top