Forskning   Forskning

Det finns en enorm potential för forskning i europeiska djurparker och akvarier och det blir alltmer angeläget att dra nytta av denna potential på bästa sätt.

Läs mer

Utbildning   Utbildning

Våra medlemmar bedriver både utbildning och folkbildning kring djur och natur. Varje år genomförs lektioner för tusentals elever från förskola till universitet.

Läs mer

Bevarande arbete   Bevarandearbete

Djurparker har en allt viktigare roll i bevarandet av den biologiska mångfalden. Våra medlemmar ingår i många olika projekt, både i djurparker och i fält.

Läs mer

Detta är Svenska Djurparksföreningen

Vårt syfte är att knyta samman medlemsparkerna, samt att verka gentemot myndigheter och organisationer för djurparkernas ökade status som seriösa institutioner, verksamma inom bevarande, forskning och utbildning.

Som medlem i SDF ska djurparken inneha för sin verksamhet alla erforderliga tillstånd, samt uppfylla SDF:s krav för medlemskap i enlighet med SDF:s fastställda stadgar och etiska regler. Föreningen verkar för att stödja, upprätthålla och utveckla den professionella nivån inom medlemsparkerna.

SDF i siffror    SDF i siffror

Varje år besöks våra medlemmar av ca. 8 miljoner gäster. Tillsammans har vi ca. 700 helårsanställda och sysselsätter dessutom ca. 2700 extraanställda under högsäsong.

small-ico4   Nätverk av kompetens

Djurparkernas medarbetare har hög kompetens inom djur och natur. Kopplat till organisationen har vi flera skickliga zoologer och veterinärer med unik kompetens på framförallt vilda djur.

Medlemmar

    06-tropicarium-kolmarden 05-kolmarden 04-jarvzoo03-havets-hus 02-furuvik boras07-lyckelse 08-malmo 010-orsa Parken Zoo012-skansen 013-skansen-akvariet Skånes Djurpark 015-slottskogen 016-helsingborg 017-universum 020-dyreparken
Back to Top